Instrumenter

Det er mye som kan gjøres selv for å holde driftskostnadene nede for et anlegg.
AM Kjøleservice oppfordrer alle kunder til selv å ha kontroll på anleggene og for dette trengs riktig instrumenter. Vi gir dere opplæring i hvordan selv kunne oppdage faresignalene tidlig og holde en god stand på anlegget. Ta kontakt for mer informasjon.
Comments