Overvåking uten PC

PlantWatch PRO er Carels nye løsning for overvåking, alarm-håndtering og rapportering uten PC tilknytning. Den er spesielt godt egnet for bensin-stasjoner, stor-kiosker og mindre installasjoner med krav til temperatur-overvåking og alarmhåndtering.
 
PlantWatch PRO erstatter PC, operativsystem, programvare og seriell konverter, og kan overvåke opptil 100 regulatorer. Den har inntil 100 variabler med logging hvert 15 minutt som lagres i minst et år. Alle Carel-regulatorer med RS485 tilknytning kan tilsluttes PlantWatchPRO. Som standard kan Carlo Gavazzi CPT-DIN energimåler tilknyttes for å logge/vise tilført effekt til anlegget.
 
PlantWatch PRO er utstyrt med et stort, grafisk fargedisplay med “touch-screen” funksjonalitet, tre releer for utgående alarmer (til for eksempel nummersender) og LAN-tilknytning for lokalt PC-nettverk. Kan tilknyttes til overvåkingssystemer som benytter Modbus® eller Carel kommunikasjonsprotokoll. Den har innebygd alarmhåndtering, brukerkonfigurasjon og mulighet for start avriming via digital utgang. Ulike rapporter eksporteres i Excel-format til USB-minnestikk. Det er også mulig å utvide med analogt modem eller GSM-modem for alarmsending via faks, SMS og e-post. Modem gir også muligheten til å ringe opp den lokale installasjonen fra en ekstern PC med analogt modem.
 
PlantWatch PRO er et system som gir meget godt utbytte for investeringen.
Bare én varsling av en stoppet kjøledisk kan fulbyrde investeringen.
Loggingen gjør at men ikke får problemmer med mattilsynet og kan føre til billigere forsikring.
 
OBS: Vi har også demoutstyr til utleie!
 
Ta kontakt med oss i AM Kjøleservice AS og vi hjelper dere igang.
Comments