Protimeter MMS

Protimeter MMS - Norges mest anerkjente måleinstrument for fuktighet.

- Måling i luft:

  • Temperatur
  • Relativt fuktighet
  • Duggpunkt
  • Fuktsøk: (etter skade, etc
  • Lekasje
  • Vannskade
  • Kondens

- Måling i betong

- Måling i treverk

- Måling av overflatetemperatur

Protimeter MMS blir levert med:

  • Praktisk veske
  • Bruksanvisning
  • Hygrostik forlengelses probe
  • Overflate temperatur sensor
  • Dypveggsprobe
  • Hygrostikprobe
  • Fuktighetsprobe
Comments