Protimeter MMS

Protimeter MMS - Norges mest anerkjente måleinstrument for fuktighet.

- Måling i luft:

 • Temperatur
 • Relativt fuktighet
 • Duggpunkt
 • Fuktsøk: (etter skade, etc
 • Lekasje
 • Vannskade
 • Kondens

- Måling i betong

- Måling i treverk

- Måling av overflatetemperatur

Protimeter MMS blir levert med:

 • Praktisk veske
 • Bruksanvisning
 • Hygrostik forlengelses probe
 • Overflate temperatur sensor
 • Dypveggsprobe
 • Hygrostikprobe
 • Fuktighetsprobe
Comments